Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konstytucyjne instytucje partycypacji obywatelskiej – między populizmem konstytucyjnym a konstytucjonalizmem refleksyjnym

Kierownik: dr Krzysztof Kaleta