Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Kodyfikacja zbiorowego prawa pracy

Kierownik: dr hab. Łukasz Pisarczyk prof. UW