Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Geopolityczne uwarunkowania polityczno-prawne współczesnej Polski: aspekty normatywne i możliwe perspektywy

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki