Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Funkcjonalność procesowa dogmatyki prawnokarnej

Kierwonik: dr hab. Michał Królikowski prof. UW