Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ewolucja modelu ochrony znaków towarowych

Kierownik: prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska