Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Cywilnoprawne aspekty uprowadzenia dziecka za granicę

Kierownik: dr hab. Jacek Wierciński prof. UW