Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Cywilnoprawne aspekty uporządkowania problematyki reprywatyzacji (ze szczególnym uwzględnieniem gruntów warszawskich)

Kierownik: dr hab. Kamil Zaradkiewicz