Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Badania nad prawem rzymskim po II wojnie światowej

Kierownik: prof. dr hab. Maria Zabłocka