Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Archiwa X w praktyce wykrywczej. Aspekty kryminalistyczne i prawne

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz