Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydarzenia o charakterze otwartym ODWOŁANE

Informujemy, że w związku z zarządzeniem nr 69 rektora UW z 7 kwietnia 20202 roku zóstał przedłużony termin odwołania wydarzeń o charakterze otwartym: konferencji, sympozjów, wykładów,  imprez artystycznych i innych, organizowanych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem i innymi komunikatami władz UW.

Komunikaty UW