Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

WPiA UW nowym liderem Rankingu Wydziałów Prawa 2021 „Rzeczpospolitej”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zajął I miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” w kategorii uczelni publicznych! W dziesiątej edycji rankingu „Rzeczpospolitej", tak jak w poprzednich, liczyły się trzy kategorie: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą. Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 30 punktów. Najlepszy wynik uzyskał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - 23,77 pkt, czyli ponad 79,2 proc. To awans WPiA UW w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem, w którym Wydział zajął II miejsce. 

O jakości nauczania na WPiA UW w pierwszej kolejności decyduje bardzo wysoko oceniana kadra naukowa, składająca się z autorytetów świata prawniczego. Jakość kapitału ludzkiego Wydziału przekłada się na poziom dydaktyki, atrakcyjność kierunku oraz jego ogólną ocenę – podsumował w „Rzeczpospolitej” prof. Tomasz Giaro, Dziekan WPiA UW – Wysoki poziom nauczania determinuje także bardzo atrakcyjny program studiów, który jest wynikiem obszernej reformy przeprowadzonej w ostatnich latach. Obecnie łączy on w sobie tradycyjny aspekt przyswajania przez studentów wiedzy teoretycznej z nowoczesnym podejściem, akcentującym znaczenie umiejętności praktycznych.

Na drugiej pozycji w Rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, który zdobył o 1,2 pkt mniej niż WPiA UW. Trzecie miejsce należy do Uniwersytetu Wrocławskiego z 21,23 pkt. W rankingu oceniono też wydziały prawa uczelni niepublicznych. Zwyciężyła Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kolejne miejsce zajęła Uczelnia Łazarskiego w Warszawie. Na trzecim miejscu znalazł się SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie.

Zobacz wyniki 10. Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”

Przeczytaj komentarz prof. Tomasza Giaro, Dziekana WPiA UW