Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Uchwała nr 6 Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji