Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Trwa nabór na certyfikowane szkolenia dla kadry administracyjnej, badawczo-dydaktycznej oraz badawczej Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje cykl szkoleń, których celem jest podniesienie potencjału instytucjonalnego Uniwersytetu Warszawskiego poprzez wsparcie kadry zaangażowanej w przyjmowanie studentów oraz pracowników z zagranicy oraz przygotowanie uczelni jako miejsca nauki i pracy dla zagranicznych studentów i pracowników.

Program szkolenia będzie obejmować następujące obszary tematyczne: 

 • studenci zagraniczni na uczelniach wyższych w Polsce (informacje ogólne, uwarunkowania formalno-prawne w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisów wykonawczych),
 • schematy kulturowe, stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia i różnice kulturowe w wybranych państwach w regionach: Europy  i Azji,
 • komunikacja międzykulturowa: jak efektywnie komunikować się ze studentem zagranicznym (w tym językowa i informatyczna),
 • kultura i specyfika kulturowa w wybranych państwach w regionach: Europy i Azji.

Nabór trwa do 8 lutego 2023 r.

Zarejestruj się

Dowiedz się więcej

Szkolenie będzie prowadzone w sposób ciągły od lutego do kwietnia 2023 r. zgodnie z harmonogramem:

 • 10.02 (piątek) - 9:00-17:00
 • 17.02 (piątek) - 9:00-17:00
 • 03.03 (piątek) - 9:00-17:00
 • 04.03 (sobota) - 10:00-15:00
 • 17.03 (piątek) - 9:00-17:00
 • 31.03 (piątek) - 9:00-17:00
 • 01.04 (sobota) - 10:00-15:00
 • 21.04 (piątek) - 9:00-17:00
 • 22.04 (sobota) - 10:00-15:00

Pobierz Regulamin rekrutacji, kwalifikacji, uczestnictwa University of Warsaw Global
Pobierz Deklarację przystapienia do udziału w Projekcie
Pobierz Formularz Danych Osobowych
Pobierz Oświadczenie RODO NAWA
Pobierz Oświadczenie RODO PO WER
Pobierz Zgodę Uczestnika
Pobierz Zgodę Przełożonego

Welcome to Poland – Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej