Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II przyznawane są studentom warszawskich uczelni (także tegorocznym maturzystom), którzy w ciągu ostatnich trzech lat odnosili sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażowali się społecznie, nie zaniedbując przy tym nauki. Kryterium formalnym współdecydującym o przyznaniu stypendium jest także miesięczny dochód netto na członka rodziny studenta, który nie przekracza 2000 zł. 

Dzięki stypendiom co roku ponad stu zdolnych studentów otrzymuje stałe wsparcie (wynoszące od 200 do 1500 zł miesięcznie), które może przeznaczyć na rozwój swoich pasji. Stypendia pozwalają na wytyczanie sobie ambitnych celów zarówno przez rodzimą młodzież, jak i coraz liczniej studiujących w Warszawie młodych ludzi, m.in. z krajów reżimowych, dla których edukacja w stolicy stanowi finansowe wyzwanie. 

Stypendia dają także możliwość udziału w programie stypendialnym, który umożliwia udział w szeregu działań adresowanych do studentów, daje przestrzeń do realizacji własnych inicjatyw i buduje relacje. 

Więcej informacji na stronie internetowej.