Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rusza X Edycja Konkursu "Podatki proste jak drut"

Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych organizuje już po raz 10 Konkurs na Najlepszą Pracę Magisterską z Zakresu Prawa Podatkowego „Podatki są Proste jak drut”. Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, których praca magisterska poświęcona jest zagadnieniom z zakresu prawa i ekonomii podatkowej.

Konkurs służy promocji zawodu doradcy podatkowego w środowiskach akademickich oraz upowszechnia wiedzę o podatkach. Misją konkusu jest budowanie świadomości istnienia zawodu doradcy podatkowego wśród studentów różnych uczelni i kierunków a także promowanie zawodu jako jednej ze ścieżek kariery. 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione do 31 grudnia 2022 r. Szczegóły konkursu zawarte są na stronie www.prostejakdrut.pl.

Termin nadsyłania prac magisterskich wraz z drukiem rekomendacji upływa 31 marca 2023 r. na adres e-mail: mazowiecki@kidp.pl

Pytania ws. konkursu:
Biuro Mazowieckiego Oddziału KIDP, tel. 723 575 701, e-mail: prostejakdrut@kidp.pl ; mazowiecki@kidp.pl 

Na Laureatów Konkursu I, II, III miejsca czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rekomendacje Członków Komisji Mazowieckiego Oddziału KIDP.