Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej

Interesuje Cię tematyka własności intelektualnej, w tym prawo autorskie wraz z prawami pokrewnymi, prawo patentowe, prawo znaków towarowych, komercjalizacja dóbr osobistych czy zwalczanie nieuczciwej konkurencji? Weź udział w wykładach i seminariach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę i poszerz swoją wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej!

Trwa rekrutacja na Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej (do 29 września).

Studia trwają 2 semestry, a warunkiem ich ukończenia jest zdanie trzech egzaminów z trzech głównych bloków tematycznych objętych programem studium oraz zaliczenie dwóch wybranych seminariów. 

Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz kosztów można znaleźć na stronie Studium.