Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Publikacja dra hab. Piotra Grzebyka w numerze specjalnym "International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations"

Ukazał się właśnie numer specjalny czasopisma International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations poświęcony populizmowi i prawu pracy. W numerze znajduje się rodział dra hab. Piotra Grzebyka pt. The rise of populism and its impact on labour law, social law and social policy. Publikacje w numerze specjalnym podsumowują międzynarodowy projekt badawczy, którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Grzebyk, Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej WPiA UW,

Publikacja dostępna jest online na stronie wydawnictwa Wolters Kluwer.