Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Projekt „Klinika Prawa – pomoc dla studentów, doktorantów, pracowników UW z Ukrainy”

W ramach kolejnej edycji Programu „Studenci dla Otoczenia” w sem. zimowym 2022/2023 na Wydziale Prawa i Administracji UW uruchomiony został projekt „Klinika Prawa – pomoc dla studentów, doktorantów, pracowników UW z Ukrainy”. Celem projektu jest wsparcie organizacyjne i  prawne studentów, doktorantów i pracowników UW z Ukrainy. Studenci WPiA pod opieką koordynatora i tutorów będą starali się rozwiązywać problemy z zakresu organizacji UW, spraw socjalnych, spraw formalnych (pisma, kontakt z dziekanatami, akademikami, obsługa systemu USOS, kontakt z wykładowcami, biurami administracji centralnej i wydziałowej itp.), a także wspierać w zakresie spraw prawnych (regulowanie pobytu, przysługujące świadczenia, kontakt z urzędami itp.). Partnerami zewnętrznymi projektu są organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą osobom z Ukrainy oraz urzędy gminy i wojewódzkie.

Kontakt: klinikaprawaua@gmail.com

Projekt jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.