Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program LL.M. Executive Track w Berkeley Law

W związku ze współpracą między Berkeley Law a WPiA UW i realizowaną w jej ramach rekrutacją na oferowany przez Berkeley Law Program LL.M. Executive Track, poniżej przekazujemy istotne informacje dla zainteresowanych:

1. Program LL.M. Executive Track w Berkeley Law jest specjalnie zaprojektowany dla prawników i studentów prawa, którzy chcą uzyskać dyplom Berkeley Law LL.M., lecz z różnych powodów nie mogą zostawić zobowiązań związanych z pracą zawodową lub życiem osobistym na cały standardowy rok akademicki.

2. Program oferowany jest w dwóch formułach: Two Summers oraz Remote + Summer.

       Program Executive Track w formule Two Summers:

Formuła Two Summers pozwala na uzyskanie stopnia LL.M. w ciągu dwóch semestrów letnich (2024-2025). Zajęcia odbywają się stacjonarnie na kampusie UC Berkeley. Udział w zajęciach obejmuje w zależności od wyboru kandydata od 10 do 13 tygodni (maj-lipiec/czerwiec-sierpień/maj-sierpień). 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w programie LL.M. Executive Track w formule Two Summers w latach 2024-2025 proszone są o przesłanie w terminie do końca dnia (23:59:59) w dniu 4.12.2023 r. na adresy e-mail: eailcewicz@gmail.com i jacek.jastrzebski@uw.edu.pl następujących dokumentów (w każdym przypadku w języku angielskim, w formacie pdf):​

  • Personal statement
  • CV
  • wyniki (oceny) ze studiów udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z Dziekanatu.

Program Executive Track w formule Remote + Summer:

Formuła Remote + Summer pozwala na uzyskanie stopnia LL.M. w ciągu jednego roku kalendarzowego. Program rozpoczyna się zdalnie w styczniu i kończy w grudniu. Zajęcia w semestrze letnim są realizowane w formie stacjonarnej na kampusie UC Berkeley.

Semestr wiosenny oraz jesienny wymaga poświęcenia maksymalnie 15 godzin pracy w tygodniu, semestr letni z uwagi na stacjonarność odbywa się w pełnym wymiarze.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w programie LL.M. Executive Track w formule Remote + Summer w roku 2024 proszone są o możliwie pilny kontakt na adresy e-mail eailcewicz@gmail.com i jacek.jastrzebski@uw.edu.pl oraz o przystąpienie do przygotowywania następujących dokumentów (w języku angielskim, w formacie PDF):

  • Personal statement
  • CV
  • wyniki (oceny) ze studiów udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z Dziekanatu.

3. Aktualny opis programu LL.M. Executive Track i dostępnych w jego ramach opcji znajdą Państwo na tej stronie internetowej:

4. W ramach współpracy Berkeley Law i WPiA UW Berkeley Law nie pobiera od osób rekomendowanych przez nasz Wydział opłaty rejestracyjnej (registration fee) oraz przyznaje dla rekomendowanych kandydatów WPiA UW, którzy zostaną przyjęci na program, stypendium w wysokości USD 10 000, które jest zaliczane na poczet opłaty za program (innymi słowy, pomniejsza ono opłatę za program, tuition fee). Studenci muszą we własnym zakresie zapewnić sobie środki na pozostałe opłaty i koszty uczestnictwa w programie LL.M. Executive Track, w tym na sfinansowanie pobytu stacjonarnego (przeloty, zakwaterowanie etc.), chyba że pozyskają finansowanie z innego programu stypendialnego. Dalsze informacje o kosztach programu, jak również o oferowanych programach stypendialnych, znajdują się na stronie https://www.law.berkeley.edu/academics/llm/tuition-financial-aid/

5. W każdym przypadku kandydaci, którzy uzyskają rekomendację naszego Wydziału, będą musieli we własnym zakresie złożyć wniosek o zakwalifikowanie do udziału w odpowiednim programie w sposób przewidziany dla wszystkich uczestników (w szczególności za pośrednictwem systemu LSAC), przy czym termin na złożenie wniosku o udział w programie w formule Two Summers to 18.12.2023 r.

6. Więcej informacji na temat procesu rekrutacji znajdą Państwo na stronie:
 https://www.law.berkeley.edu/academics/llm/application-admission/

7. Każda z osób ubiegających się samodzielnie odpowiada za zgromadzenie dokumentów i informacji niezbędnych dla złożenia aplikacji we wskazanych powyżej terminach, w sposób odpowiadający wymaganiom Berkeley Law.  W szczególności zwracamy uwagę, że Berkeley Law wymaga od kandydatów na program LL.M. Executive Track:

  • wyniku co najmniej 100 z egzaminu TOEFL iBT lub 7.0 z egzaminu IELTS; oraz
  • złożenia aplikacji za pośrednictwem systemu LSAC.

Osoby zainteresowane zachęcamy do uprzedniego założenia konta w systemie LSAC w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością dla sprawnego złożenia wniosku.

8. Berkeley Law zgodziła się zrezygnować z pobierania registration fees od osób rekomendowanych przez nasz Wydział, osobom takim zostanie przekazana stosowna informacja (wraz z kodem umożliwiającym bezpłatne dokonanie zgłoszenia w systemie LSAC).