Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prof. Małgorzata Gersdorf laureatką Medalu Gezów

Była pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf została laureatką holenderskiej nagrody praw człowieka, Medalu Gezów. Fundacja Geuzenpenning wyróżniła prof. Małgorzatę Gersdorf za walkę o niezależne sądownictwo w Polsce.


W piątek na Wydziale Prawa i Administracji UW Pani Daphne Bergsma pogratulowała prof. Gersdorf tego prestiżowego wyróżnienia. Prof. Gersdorf i J. E. Daphne Bergsma odbyły następnie rozmowę o stanie praworządności w Polsce. W spotkaniu udział wzięli również: Prorektor UW ds. badań – prof. Zygmunt Lalak, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW – prof. Tomasz Giaro, Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej WPiA UW – dr hab. Piotr Grzebyk oraz kierownik Centre for International and European Labour Law Studies (CIELLS) – prof. Beryl ter Haar.

#wydarzenia #nagroda