Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Obwieszczenie Przewodniczącego Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 1 Komisji Wyborczej Wydziału Prawa i Administracji z dnia 10 stycznia 2020 r. oraz sprostowania błędu