Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy

Po raz piąty Prezydent m.st. Warszawy zaprasza autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 r. do udziału w konkursie organizowanym wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy i Muzeum Warszawy.

Studenci mogą przyczynić się do wzbogacenia wiedzy w wielu tematach związanych z zadaniami samorządu. Szeroki zakres prac zgłaszanych do konkursu pozwala przyjrzeć się obszarom, którzy młodzi badacze uważają za istotne, wybierając za przedmiot swoich badań takie sprawy jak: sztuka w mieście, rolnictwo miejskie, planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami, zrównoważony transport czy idea smart city.

Przy ocenie prac będą są pod uwagę:

  • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
  • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • praktyczna możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

 

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł.

Laureat nagrody głównej za prace magisterska otrzyma 7 tys. zł, a autorzy wyróżnionych prac – po 3 tys. zł.

 

TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 20.03.2020 r.

 

 

#konkurs