Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół doktorskich na UW - termin zgłoszeń 2.11

Na Uniwersytecie Warszawskim działają 4 szkoły doktorskie, w których od roku akademickiego 2019/2020 kształcą się doktoranci:

- Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

- Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

- Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

- Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Obecnie trwa konkurs na stanowiska dyrektorów poszczególnych szkół. Dyrektorzy zostaną powołani na 4-letnie kadencje rozpoczynające się 1 stycznia 2021 r. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą zapoznać się z ogłoszeniem konkursowym zamieszczonym na stronie Uniwersytetu.

Zgłoszenia kandydatów powinny być dostarczone drogą elektroniczną na adres: konkurs.szkola@uw.edu.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Postępowanie konkursowe na Dyrektora [ze wskazaniem nazwy szkoły doktorskiej, której zgłoszenie dotyczy]”. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 2 listopada 2020 r. o godziny 12:00.

#konkurs