Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja Global Education - how to connect Asia and CEE? 27-28.03

Polskie Centrum Badań nad Prawem i Gospodarką Chin na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji online Global Education - how to connect Asia and CEE?organizowanej w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Welcome to Poland. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27 i 28 marca 2021 r.

Konferencja będzie miejscem dyskusji na temat rozwoju współpracy międzynarodowej, nawiązywania współpracy naukowej, a także zmian w mobilności studentów oraz nauczycieli akademickich. 

W trakcie konferencji podczas trzech paneli eksperckich oraz dwóch paneli studencko-doktoranckich poruszone zostaną zagadnienia budowania więzi międzykulturowych w edukacji oraz działań podejmowanych w celu umiędzynarodowienia edukacji wyższej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Azji (z naciskiem na Chiny). W panelach eksperckich konferencji oprócz licznych krajowych ekspertów z różnych ośrodków akademickich wystąpią tacy prelegenci jak: dr Brent Haas (Yenching Academy of Peking University), Liang Bing (Schwarzman College, Tsinghua University), prof. Xirong Ren (Jilin University), prof. Elena Sychenko (Saint Petersburg State University), prof. Wen Shuangge (Jilin University), prof. Björn Ahl (University of Cologne), prof. Ulla Liukkunen (University of Helsinki).

Dostęp do konferencji jak również planowanej publikacji pokonferencyjnej ma charakter otwarty. Zapraszamy!

STRONA KONFERENCJI

FORMULARZ REJESTRACYJNY

PROGRAM

#konferencja