Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informujemy, że w soboty: 2 i 9 listopada Dziekanat WPiA będzie nieczynny.

Informujemy, że w soboty: 2 i 9 listopada Dziekanat WPiA będzie nieczynny.

#dziekanat