Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Incydent naruszenia danych osobowych

Szanowni Państwo,

W dniu 18 listopada 2020 roku Dziekan Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki przekazał informację o incydencie naruszenia danych osobowych na portalu mimuw.edu.pl. Władze Uniwersytetu Warszawskiego podjęły działania w celu wyjaśnienia przyczyn i skutków tego incydentu. Wszystkie właściwe organy zostały powiadomione, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Osoby, których danych osobowych wyciek dotyczył, otrzymały bezpośrednio informacje na ten temat (w korespondencji mailowej w dniu 18.11.2020). Informacje, dotyczące szczegółów incydentu zawiera komunikat opublikowany na stronie Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW: https://www.mimuw.edu.pl/incydent-naruszenia-danych-osobowych-w-portalu-mim.

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych, kontakt pod adresem e-mail: iod@adm.uw.edu.pl