Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Igor Adamczyk stypendystą Landu Styrii Republiki Austrii (Land Steiermark Fellowship)

Igor Adamczyk, doktorant na WPiA UW otrzymał trzymiesięczne stypendium Landu Styrii Republiki Austrii (Land Steiermark Fellowship) na prowadzenie badań na Wydziale Prawa Karl-Franzens-Universität Graz.

W ramach swojego pobytu wygłosił 7 listopada 2023 r. przed gremium Wydziału Prawa Karl-Franzens-Universität Graz referat w języku niemieckim pt. "Mythos oder Wahrheit? – Favor debitoris in der europäischen Rechtstradition”, w którym przedstawił wyniki prowadzonych przez siebie badań.

Pan Igor Adamczyk udzielił również wywiadu, w którym opowiada o znaczeniu prawa rzymskiego, europejskiej tradycji prawnej oraz jego związków z Austrią. Link do wywiadu: https://rewi.uni-graz.at/de/neuigkeiten/detail/article/der-rechts-vergleich-macht-sicher/