Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dr Jarosław Kuisz nominowany do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Znamy książki nominowane do Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego!

Spośród 105 nadesłanych książek jury nominowało 10 tytułów. Jedną z nich jest książka pt. "Propaganda bezprawia. O popularyzowaniu prawa w pierwszych latach Polski Ludowej", której autorem jest dr Jarosław Kuisz. W swojej publikacji analizuje „propagandę prawa” w pierwszych latach Polski Ludowej na przykładzie materiałów powstających pod auspicjami dwóch resortów, później ministerstw: Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Informacji i Propagandy. Na wybranych przykładach autor przedstawia zarówno nieaudiowizualną (publikacje prasowe, odczyty, pogadanki, audycje radiowe), jak i audiowizualną (filmy dokumentalne, kroniki filmowe) propagandę prawa w latach 1944-1947.

"Nominowane tytuły podejmują tematy, które wciąż są przedmiotem debaty publicznej: dziejów Śląska, propagandy PRL, stosunków polsko-żydowskich w czasie okupacji czy transformacji początku lat 90. Książki kierują uwagę czytelników na ważne, ale zapomniane postaci i zjawiska z najnowszej historii Polski" – czytamy w informacji podanej przez Polską Agencję Prasową. "Wskazane przez jury publikacje pozwolą lepiej i mądrzej spierać się o korzenie naszej teraźniejszości" – dodano.

Nagroda Historyczna m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego została ustanowiona w grudniu 2018 r. i jest kontynuacją nagrody powstałej w 2009 r. za najlepszą książkę poświęconą najnowszej historii Polski. Nagroda jest również uczczeniem pamięci Kazimierza Moczarskiego, dziennikarza i prawnika, demokraty i żołnierza Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więzionego przez komunistów. Był także autorem "Rozmów z katem", zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

Więcej informacji oraz pełną listę nominowanych tutułów można znależć pod adresem: http://bityl.pl/ZfJ7Q