Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Badanie aspektów pracy zdalnej w dobie pandemii COVID-19 i w perspektywie przyszłości

Polecamy Państwa uwadze raport autorstwa profesor UW, dr Beryl ter Haar pt. "Badanie aspektów pracy zdalnej w dobie pandemii COVID-19 i w perspektywie przyszłości".

Raport jest jednym z pierwszych działań powołanego niedawno na naszym wydziale Centrum Studiów nad Międzynarodowym i Europejskim Prawem Pracy (CIELLS), którym kieruje prof. ter Haar. Zadania Centrum polegają na prowadzeniu badań naukowych, koordynowaniu współpracy z otoczeniem gospodarczym oraz organizację dydaktyki w dziedzinie europejskiego i międzynarodowego prawa pracy. Działalność Centrum w trzech obszarach, naukowym, biznesowym i dydaktycznym zmierza do podniesienia jakości nauki prawa (doskonałość naukowa) oraz implementacji innowacyjnych rozwiązań w badaniach prawnych przyczyniających się do synergii nauki, biznesu i społeczeństwa.

W radzie programowej Centrum zasiada m.in. prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, a współpracownikami prof. ter Haar są prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk, dr hab. Piotr Grzebyk oraz dr Agnieszka Zwolińska oraz koleżanki z WPiA UŁ dr Izabela Florczak i dr Marta Otto.

Do powstania raportu przyczyniło się Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych.

 

PRZECZYTAJ RAPORT