Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Artykuł dra Piotra Lewulisa w najnowszym numerze "Computer Law & Security Review"

Ukazał się artykuł autorstwa dra Piotra Lewulisa pt. "The use of social media evidence in the courtroom: A survey of lawyer's experiences in Poland", wydany w ramach publikacji Computer Law & Security Review (Elsevier).

Artykuł podejmuje temat wartości dowodowej informacji pozyskanych z mediów społecznościowych oraz dotyczących ich kwestii prawnych, etycznych i kryminalistycznych. W artykule przedstawiono wyniki przekrojowego badania ankietowego przeprowadzonego wśród polskich prawników zajmujących się procesem cywilnym i karnym.

Artykuł dostępny jest w wolnym dostępie na stronie Science Direct.