Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

20. rocznica śmierci prof. Jerzego Harasimowicza

Dokładnie 20 lat temu, 14 maja 2001 r. zmarł Profesor Jerzy Harasimowicz. Profesor Harasimowicz był specjalistą prawa finansowego. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW (w latach 1981–1987 oraz 1990–1993).

Od 1949 r. pracował na naszym wydziale. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Prawa UMK w 1951 r. na podstawie rozprawy Rozwój terenowego prawa finansowego w Polsce (promotorem był prof. Leon Kurowski), a doktora habilitowanego na UW w 1965 r. na podstawie pracy Zagadnienia uchwalania budżetu socjalistycznego. W 1972 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a 1982 r. profesora zwyczajnego

Po zmianie systemu politycznego zajął się zagadnieniami prawa bankowego. Był współautorem monografii Polskie prawo bankowe 1918–1996 oraz Zasady polskiego prawa bankowego.