Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

1,9 mln zł dla projektu „Świątynia sprawiedliwości. Podwaliny systemowej interpretacji Digestów” w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki MAESTRO

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie w wysokości 1,9 mln złotych na realizację projektu badawczego pt. „Świątynia sprawiedliwości. Podwaliny systemowej interpretacji Digestów”. Projekt będzie realizowany w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej Wydziału Prawa i Administracji UW pod kierownictwem prof. dr. hab. Jakoba Fortunata Stagla.

Grant został przyznany w ramach konkursu MAESTRO, skierowanego do naukowców o dużym dorobku, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Będzie to pierwszy tego typu grant realizowany na naszym Wydziale.

Obszarem badań będą digesta, stanowiące jedną z najważniejszych książek cywilizacji zachodniej. Jest to kompilacja dzieł klasycznych prawników rzymskich wykonana na zlecenie cesarza Justyniana I w pierwszej połowie VI wieku. Zadanie powierzono komisji, która oceniła całe rzymskie piśmiennictwo prawnicze, a rezultatem jej prac było dzieło liczące 800 gęsto wydrukowanych stron folio, zawierające całe prawo. Było tak imponujące, że Justynian nazwał je „świątynią sprawiedliwości”. Pełny opis projektu dostępny jest na stronie NCN:

 https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491477-pl.pdf