Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sekcja Promocji

Adres: Budynek d. Centrum Informatycznego UW (d.CIUW)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa,  pokój 4, 5

tel.: (22) 55 24 777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl

p.o. Kierownika Sekcji

mgr Dorota Wójcicka-Zapotoczny
tel.: (22) 55 24 600, e-mail: d.zapotoczny@wpia.uw.edu.pl

Pracownicy Sekcji:

dr Larysa Myrgorodska
tel.: (22) 55 24 333, e-mail: l.myrgorodska@wpia.uw.edu.pl

Monika Oleśkiewicz-Kosmowska
tel.: (22) 55 20 251, e-mail: m.oleskiewicz@wpia.uw.edu.pl