Zmiany w obsłudze płatności w systemie usosweb

Szanowni Studenci,

w związku z wprowadzeniem ogólnouniwersyteckich zmian w obsłudze płatności w systemie usosweb w najbliższych dniach nastąpi bardzo wiele zmian:

  1. w nocy z 18/19.09.2018 r. zostaną zmienione wszystkie numery kont bankowych;
  2. wpłaty dokonane od dnia 19/09/2018 na dotychczasowe konta będą odsyłane;
  3. wszystkie wpłaty dokonane do dnia 17/09/2018 będą przekopiowane do „nowego” usosa, natomiast wariant płatności (plan ratalny) na rok akademicki 2018/2019 należy (po 18/09/2018)  wybrać ponownie;
  4. Dotychczasowe numery nie będą już aktywne. W dniach 18-19 września 2018 Studenci nie powinni dokonywać opłat wobec UW!

Z uwagi na powyższe decyzją Dziekan ds. finansowych dr M .Grzybowskiego termin wpłaty I raty (bez względu na plan ratalny) został przeniesiony na dzień 20/09/2018.
Jednocześnie informujemy, że osoby, które do dnia 20/09/2018 nie rozliczą roku akademickiego 2017/2018 nie mają możliwości wyboru formy płatności (brak rozliczenia cyklu 2017/2018), ale mają możliwości wpłaty czesnego (unikną Państwo naliczania odsetek).
Możliwość wyboru planu ratalnego przez studenta jest do 31/10/2018, w przypadku braku wyboru formy płatności system automatycznie naliczy opłatę jednorazową.