Zmiana godzin rejestracji na przedmioty kursowe w dniu dzisiejszym! (07.06.2017 r.)

Szanowni Państwo – Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego!

 

W związku z problemami, które pojawiły się podczas poniedziałkowych i wtorkowych rejestracji na przedmioty kursowe, chcielibyśmy Państwa przeprosić za zaistniałą sytuację, która jest niedopuszczalna przy rejestracji typu: „kto pierwszy ten lepszy”. Musimy jednak niestety zaznaczyć, że wszystkie rejestracje przeprowadzane są przez Dział Aplikacji Komputerowych Uniwersytetu Warszawskiego (DAK UW) – jednostkę niezależną od Wydziału, na serwerach uniwersyteckich, a nie wydziałowych.

 

Próba wyeliminowania problemu po poniedziałkowych rejestracjach zakończyła się niestety niepowodzeniem, przez co podobna sytuacja miała miejsce we wtorek. Na prośbę DAK UW, w celu zdiagnozowania i wykluczenia podobnych błędów systemu w dniu dzisiejszym, podjęto decyzję o przesunięciu godzin dzisiejszych rejestracji, zgodnie z poniższym wykazem:

 

1) Rejestracja na ćwiczenia z przedmiotu: Postępowanie karne – godz.: 21:30 (zamiast 21:10);

2) Rejestracja na ćwiczenia z przedmiotu: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – godz.: 21:45 (zamiast 21:20);

3) Rejestracja na ćwiczenia z przedmiotu: Prawo finansów publicznych – godz.: 22:00 (zamiast 21:30);

4) Rejestracja na ćwiczenia z przedmiotu: Prawo pracy – godz.: 22:15 (zamiast 21:40);

5) Rejestracja na ćwiczenia z przedmiotu: Nauka o administracji publicznej – godz.: 22:30 (zamiast 21:50);

6) Rejestracja na ćwiczenia z przedmiotu: Prawo rolne i system ochrony żywności – godz.: 22:45 (zamiast 22:00).

 

Opóźnienie Państwa rejestracji pozwoli na przeprowadzenie ostatnich prac sprawdzających i zrestartowanie systemu USOS przed blokiem rejestracji dla Wydziału Prawa i Administracji (około godz. 21:20). Rozwiązanie to powinno, zgodnie z zapewnieniami DAK UW, wyeliminować błędy systemu i pozwolić na jego sprawne działanie.

 

Niezależnie od powyższej informacji i podjętych dotychczas działań, Kolegium Dziekańskie będzie prosiło o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Władze Rektorskie Uniwersytetu Warszawskiego.

Z wyrazami szacunku

Kolegium Dziekańskie WPiA UW