Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych w dn. 19-22 września 2017 r.