Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji od roku akademickiego 2015/2016 zmianie ulegają terminy płatności za studia

Zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji od roku akademickiego 2015/2016 zmianie ulegają terminy płatności za studia ( załącznik).