Zarządzenie Prodziekana ds. studenckich w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na egzaminy na rok akademicki 2017/2018– na kierunku „prawo”

Zarządzenie Prodziekana ds. studenckich w sprawie zasad, trybu i harmonogramu rejestracji na egzaminy na rok akademicki 2017/2018– na kierunku „prawo”

Rejestracja na egzamin z Postępowania cywilnego w dniu 29.05.2018 r. została przesunięta na godz. 22.30.