Zarządzenie Dziekana w sprawie harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2017/2018 na kierunku „prawo” dla studentów I roku

Zarządzenie Dziekana z dnia 27.11.2017 r. w sprawie harmonogramu rejestracji na przedmioty na rok akademicki 2017/2018 na kierunku „prawo” dla studentów I roku

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Dziekana z dnia 31.08.2017 r. przedmioty  „Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna – ćwiczenia” (45h) oraz „Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych – ćwiczenia” (45h) są ze sobą powiązane. Odbywają się one w semestrze letnim w trzech terminach (3 x 30h), z czego jeden jest wspólny dla obu przedmiotów. Student musi być zapisany na obydwa przedmioty do grupy o tym samym numerze.

Studenci dokonują wyboru grupy ćwiczeniowej z przedmiotu o nazwie „Prawo rzymskie i tradycja romanistyczna – ćwiczenia”.  W ten sposób student dokonuje rejestracji na ćwiczenia z dwóch przedmiotów jednocześnie. Wybierając grupy zajęciowe należy wziąć pod uwagę harmonogram ćwiczeń przedmiotu „Ewolucja ustrojów państwowych i instytucji prawnych – ćwiczenia”.