Zakończenie grantu NCN Sonata

Opodatkowanie wielkich imprez sportowych

Dr Karolina Tetłak z Wydziału Prawa i Administracji UW zakończyła realizację projektu naukowego „Polityka podatkowa międzynarodowych organizacji sportowych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Sonata. Badania dotyczyły zwolnień podatkowych dla igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata i Europy w piłce nożnej.

Dr Karolina Tetłak jest cenionym na świecie ekspertem w zakresie opodatkowania sportu i rozrywki. Grant NCN sfinansował jej badania dotyczące działań podejmowanych przez międzynarodowe organizacje sportowe, takie jak FIFA, UEFA i MKOl, w celu uzyskania zwolnień podatkowych dla wielkich imprez sportowych. Hipoteza badawcza projektu zakładała, że organizacje sportowe stworzyły praktyki, służące narzuceniu państwom goszczącym własnych warunków prawnych i fiskalnych. Wykorzystując procedurę kandydowania do goszczenia mistrzostw, umowy oraz wewnętrzne regulaminy, organizacje sportowe stawiają państwom wymogi w kwestiach fiskalnych. Podjęte przez rządy  państw goszczących zobowiązania mają realne przełożenie na legislację podatkową. Dzięki specjalnym zwolnieniom FIFA, UEFA i MKOl nie płacą podatków na zasadach, które generalnie obowiązują w tych państwach. Spec-ustawy przyjmowane dla igrzysk olimpijskich pozwalają także sponsorom, partnerom komercyjnym, nadawcom i sportowcom nie płacić podatków. Dr Tetłak dokonała porównania zwolnień podatkowych udzielanych organizacjom sportowym na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat i analizy instrumentów stosowanych przez te organizacje, by narzucić państwom określone rozwiązania podatkowe i forsować własne interesy. Wyniki badań mają kluczowe znaczenie dla rozwoju wiedzy w zakresie ram prawnych wielkich wydarzeń sportowych. Mogą być również interesujące dla teoretyków państwa i prawa, a także badaczy komercjalizacji sportu i stosunków państw z organizacjami sportowymi. Opisane zjawisko prowadzenia polityki podatkowej przez organizacje sportowe rzuca nowe światło na temat grup interesów oraz czynników politycznych i biznesowych, oddziałujących na kształt systemów prawnych współczesnych państw.

Dr Tetłak przedstawiła wyniki badań w licznych publikacjach naukowych. Z jej dorobkiem można zapoznać się na stronie internetowej www.karolinatetlak.pl.