XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego w dn. 21-22 września 2017 r.