Wysokość opłat za niezaliczone przedmioty nieobjęte planem studiów

Uprzejmie informujemy, że WPIA UW jest związane Zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów polskich i cudzoziemców studiujących na zasadach obowiązujących obywateli polskich w roku akademickim 2016/2017. Zgodnie ze wskazanym aktem prawnym od roku akademickiego 2016/17 będą pobierane opłaty za niezaliczone przedmioty nieobjęte planem studiów (przedmioty z grupy C i D).