Zmiana zasad zaliczenia zajęć z Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Informujemy, że wykład Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa zostaje przekształcony na konwersatorium. W związku z tym zaliczenie przedmiotu odbędzie się na podstawie obecności oraz aktywności studentów podczas zajęć, a nie na podstawie testu.