Komisje

Komisje Rady Wydziału Prawa i Administracji UW kadencja 2016-2020

Komisja Nostryfikacyjna

dr hab. Tatiana Chauvin (Instytut Nauk o Państwie i Prawie) – Przewodnicząca
prof. dr hab. Marek Wąsowicz (Instytut Historii Prawa)
prof. UW dr hab. Katarzyna Bilewska (Instytut Prawa Cywilnego)
prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (Instytut Prawa Międzynarodowego)
prof. UW dr hab. Michał Królikowski (Instytut Prawa Karnego)
prof. UW dr hab. Aleksandra Wiktorowska (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)
dr Jarosław Turłukowski (Instytut Prawa Cywilnego)
mgr Marek Grzywacz (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)


Komisja Przetargowa

doc. dr Marek Grzybowski – Przewodniczący
prof. dr hab. Adam Brzozowski (Instytut Prawa Cywilnego)
dr hab. Ryszard Piotrowski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)
dr hab. Paweł Waszkiewicz (Instytut Prawa Karnego)
prof. UW dr hab. Robert Jastrzębski (Instytut Historii Prawa)
dr hab. Anna Zawidzka-Łojek (Instytut Prawa Międzynarodowego)
dr Michał Bitner (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)
mgr Iwona Kłosowska


Komisja ds. Programu Nauczania

dr Sławomir Żółtek – Przewodniczący
prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Instytut Prawa Cywilnego)
dr hab. Sławomir Lewandowski (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)
prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski (Instytut Prawa Karnego)
dr hab. Jakub Urbanik (Instytut Historii Prawa)
dr hab. Karol Karski (Instytut Prawa Międzynarodowego)
prof. dr hab. Małgorzata Korzycka (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)
mgr Marek Grzywacz
Jan Krupnik
Zuzanna Buszman
Michał Radek


Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska – Przewodnicząca
prof. dr hab. Marek Zubik (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)
prof. UW dr hab. Monika Płatek (Instytut Prawa Karnego)
prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Instytut Historii Prawa)
prof. UW dr hab. Zdzisław Galicki (Instytut Prawa Międzynarodowego)
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski (Instytut Prawa Cywilnego)
prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)


Komisja Budżetowa

doc. dr Marek Grzybowski – Przewodniczący
doc. dr Zbigniew Cywiński (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)

dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak (Instytut Prawa Karnego)

dr Adam Moniuszko (Instytut Historii Prawa)

prof. UW dr hab. Stefan Sawicki (Instytut Prawa Międzynarodowego)

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)

dr Maciej Domański (Instytut Prawa Cywilnego)


Komisja ds. Badań Naukowych

prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk – Przewodniczący

dr hab. Kamil Zaradkiewicz (Instytut Prawa Cywilnego)

prof. UW dr hab. Tomasz Stawecki (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)

prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska (Instytut Prawa Karnego)

dr hab. Zuzanna Benincasa (Instytut Historii Prawa)

prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska (Instytut Prawa Międzynarodowego)

prof. dr hab. Paweł Czechowski (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)

mgr Aleksandra Orzeł

Antoni Żukowski


Komisja Biblioteczna

prof. dr hab. Jerzy Poczobut (Instytut Prawa Międzynarodowego) – Przewodniczący
prof. dr hab. Jacek Jagielski (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)
dr hab. Władysław Kulesza (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)
dr hab. Przemysław Konieczniak (Instytut Prawa Karnego)
dr hab. Wojciech Brzozowski (Instytut Historii Prawa)
dr Maciej Giaro (Instytut Prawa Cywilnego)
mgr Marzanna Ciastek
mgr Zofia Roguska
Aleksandra Jeromin
Klaudia Kowalczyk


Komisja Konkursowa (opinia Rady Wydziału)

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf – Przewodnicząca
prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska (Instytut Prawa Cywilnego)

prof. UW dr hab. Andrzej Kojder (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)

prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Instytut Prawa Karnego)

dr hab. Jakub Urbanik (Instytut Historii Prawa)

dr hab. Karol Karski (Instytut Prawa Międzynarodowego)

prof. dr hab. Jacek Jagielski (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)


Komisja ds. Konfliktu Interesów

prof. UW dr hab. Robert Grzeszczak (Instytut Prawa Międzynarodowego) – Przewodniczący

prof. UW dr hab. Mirosław Wyrzykowski (Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych)

prof. UW dr hab. Andrzej Kojder (Instytut Nauk o Państwie i Prawie)

dr hab. Marcin Krajewski (Instytut Prawa Cywilnego)

doc. dr Piotr Kładoczny (Instytut Prawa Karnego)

dr Maria Nowak (Instytut Historii Prawa)

dr Andrzej Bielecki


Komisja Oceniająca

prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk – Przewodniczący
prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
prof. dr hab. Adam Bosiacki
prof. dr hab. Marek Wąsowicz
prof. UW dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
prof. dr hab. Piotr Girdwyń
prof. UW dr hab. Marcin Dyl