Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS i Procesu Bolońskiego

dr Jacek Petzel


Pełnomocnik Dziekana ds. badań naukowych i parametryzacji

Dr. iur. Aleksander Grebieniow
e-mail: badania@wpia.uw.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i pensum dydaktycznego

dr hab. Monika Latos-Miłkowska
e-mail: m.latos_milkowska@wpia.uw.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. rekrutacji oraz współpracy z Kolegium MISH

dr Andrzej Bielecki


Pełnomocnik Dziekana ds. kształcenia ustawicznego

dr hab. Marcin Wiącek


Pełnomocnicy Dziekana ds. praktyk studenckich

dr Katarzyna Kowalska
e-mail: praktyki@wpia.uw.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. Cyfryzacji

mgr Marek Grzywacz


Pełnomocnik Dziekana ds. Inwestycji

mgr inż. Janusz Wiśniewski


Pełnomocnik Dziekana ds. ECTS i Procesu Bolońskiego

dr Jacek Petzel
tel. (+48 22) 55-20-505
e-mail: j.petzel@wpia.uw.edu.pl


Pełnomocnik Dziekana ds. Mobilności

dr Vita Czepek
dr Magdalena Porzeżyńska

Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy ze Wschodem

dr Jarosław Jerzy Turłukowski
tel. (+48 22) 55-24-320
e-mail: j.turlukowski@wpia.uw.edu.pl


Kierownik Szkoły Prawa Polskiego

dr Maciej Sokołowski
e-mail: erasmus@wpia.uw.edu.pl


Członkowie zespołu ds. współpracy międzynarodowej

mgr Valeri Vachev
mgr Piotr Karasek
Adrian Warsiński

Przewodnicząca Rady Programowej Studia Iuridica

prof. UW dr hab. Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska
tel. (+48 22) 55-20-533, fax. (+48 22) 55-24-319
e-mail: g.baltruszajtys@wpia.uw.edu.pl

Sekretarz Redakcji Studia Iuridica
dr Adam Niewiadomski


Sekretarz Kolegium Dziekańskiego

mgr Marek Grzywacz


Sekretarz Rady Wydziału

dr Michał Raczkowski
tel (+48 22) 55-20-386
e-mail: m.raczkowski@wpia.uw.edu.pl