Dziekan

prof. dr hab. Tomasz Marcin Giaro

Dyżur: czwartek godz. 14.00-15.00, pok 211 CI 1

Uwaga: sprawy studenckie rozpatruje Prodziekan WPiA UW ds. studenckich

 

 

 

 

 


Sekretariat Dziekana Wydziału Prawa i Administracji

Collegium Iuridicum I, pokój 211
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel. (22) 55 20 395, (22) 55-24-304, fax. (22) 55 24 305
e-mail: dziekan@wpia.uw.edu.pl

Pracownicy Sekretariatu:

mgr Elżbieta Kozera, tel. (22) 55-20-395
mgr Hanna Słyk-Boguta, tel. (22) 55-24-304