Pracownia Dziejów WPiA UW

Kierownik:
dr hab. prof. UW Grażyna Bałtruszajtys-Piotrowska

Telefon:
(022) 55-20-533
Collegium Iuridicum I – Pokój 422

Działalność naukowa:
Pracownia dziejów Wydziału Prawa i Administracji dla opracowania historii Wydziału prowadzi kwerendy archiwalne, bibliograficzne, gromadzi relacje, materiały fotograficzne.

Opublikowano charakterystykę sylwetek zmarłych Profesorów. Przygotowano zarys dziejów Wydziału i album o Wydziale w ramach wydawnictw dla uczczenia 200-lecia Wydziału.

Dalsze badania pozwolą na ukazanie dziejów poszczególnych dyscyplin naukowych, wkładu w dzieje Wydziału pracowników nieposiadających formalnego tytułu profesora, aby w pełnym opracowaniu historii Wydziału ukazać nauczających i nauczanych, jak też i rolę Wydziału w życiu naukowym i społecznym. Pozwoli to na przygotowanie pełnej historii Wydziału.