Zakład Międzynarodowego Prawa Publicznego

Kierownik zakładu:
prof. UW dr hab. Stefan Sawicki
Pracownicy:
dr Tomasz Kamiński
dr hab. Karol Karski
Doktoranci:
mgr Piotr Kobielski
mgr Piotr Szlagowski