Skład zespołu

W skład Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia wchodzą:

 • dr hab. Monika Latos-Miłkowska – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości procesu dydaktycznego i pensum dydaktycznego
 • prof. Katarzyna Myszona-Kostrzewa – Instytut Prawa Międzynarodowego;
 • dr Dorota Dzienisiuk – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych;
 • dr Krzysztof Koźmiński – Instytut Nauk o Państwie i Prawie;
 • dr. Tomasz Lasocki – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych;
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner – Instytut Prawa Cywilnego;
 • dr Jan Rudnicki  – Instytut Historii Prawa;
 • dr Anna Zientara – Instytut Prawa Karnego;
 • mgr Maciej Kruk – Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów;
 • mgr Bernadeta Piekarska – sekretarz;
 • Rafał Kaniewski – Przedstawiciel Samorządu Studentów;
 • Michał Radka – Przedstawiciel Samorządu Studentów;