Raporty

Szanowni Państwo,

W roku akademickim 2013/2014 po raz piąty zrealizowaliśmy na naszym Wydziale, za pośrednictwem systemu USOS-web, internetową ankietę studencką. Ankieta obejmowała pytania dotyczące zajęć, w których Państwo uczestniczyliście oraz pytania o Państwa ocenę programu nauczania i warunków studiowania na naszym Wydziale. Została zrealizowana dwuetapowo: pierwszy, „zimowy” etap obejmował zajęcia w całości zrealizowane w semestrze zimowym; drugi – „letni” – dotyczył zajęć całorocznych oraz tych, które zostały zrealizowane w semestrze letnim. W sumie każdy student miał możliwość dokonania oceny wszystkich zajęć w których uczestniczył. Na temat programu nauczania i warunków studiowania na naszym Wydziale można było się wypowiedzieć tylko raz.

Ogółem wypełniliście Państwo 2242 ankiety dotyczące zajęć.  Na temat programu nauczania realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji UW i na temat warunków studiowania na naszym Wydziale wypowiedziało się 1004 osoby.

Ankiety pozwoliły na opracowanie ogólnego raportu dotyczącego jakości dydaktyki, programu nauczania i warunków studiowania na naszym Wydziale. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tym raportem!

Z poważaniem,

dr Magdalena Błaszczyk

Pełnomocnik Dziekana WPiA UW ds. doskonalenia jakości procesu dydaktycznego